Søk etter dokument om regionreforma i offentleg postjournal

Du kan søkje etter offentlege postjournalar knytt til regionreforma.

Lista av dokument er alt som er journalført og publisert. Publisering skjer tre dagar etter journalføringsdato.

Gå inn på https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/

Vel «Fleire val», «Avgrens søket til» og skroll ned til «Regionreformen». Trykk så på søk. Under kvart saksnummer kan det vere fleire dokument.