Vestland fylkesting har 65 representantar.

Slik fordelar dei politiske verva i Vestland seg

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.

Publisert 17.10.2019 av Redaksjonen

Fylkesordførar: Jon Askeland (Sp) med 46 røyster: A, Sp, MDG, KrF, SV, V, R og FNB. Silja Ekeland Bjørkly (H) fekk 19 røyster: H, Frp og PP.

Fylkesvaraordførar: Natalia Golis (MDG) med 46 røyster. Terje Søviknes (Frp) fekk 19 røyster: H, Frp og PP.

Fylkesutvalet er samansett av 17 representantar og vart vald med 63 røyster. Raudt røysta blankt. Desse er i fylkesutvalet:

Jon Askeland, Sp

Aleksander Øren Heen, Sp

Anne Gine Hestetun, A

Arve Helle, A

Emil Gadolin, A

Kine Bratli Dale, A

Natalia Antonia Golis, MDG

Marthe Hammer, SV

Trude Brosvik, KrF

Gunhild Berge Stang, V

Silja Ekeland Bjørkly, H

Noralv Distad, H

Svein Kolbein Halleraker, H

Knut Inge Andersen, FNB

Morten Klementsen, FNB

Terje Søviknes, Frp

Sigbjørn Framnes, Frp

Varamedlemer til fylkesutvalet:

Senterpartiet

 1. Jenny Følling
 2. Sigrid Brattabø Handegard
 3. Hilde Horpen
 4. Alexander Fosse Andersen

Arbeidarpartiet

 1. Torbjørn Vereide
 2. Nina Bognøy
 3. Rasmus Laupsa Rasmussen
 4. Linda Monsen Merkesdal
 5. Kjell Gitton Håland
 6. Senea Sabanovic

Miljøpartiet Dei Grøne

 1. Mark Taylor
 2. Pauline Tomren
 3. Mona Høgli

Sosialistisk Venstreparti

 1. Åsmund Berthelsen
 2. Symphorien Pombe
 3. Marianne Sæhle

Kristeleg Folkeparti

1.Tor André Ljosland

 1. Kristina Vaktskjold Hamre
 2. Sigurd Erlend Reksnes

Venstre

 1. Alfred Bjørlo
 2. Mette Heidi Bergsvåg Ekrem
 3. Øyvind Strømmen

Høgre

 1. Hanne Eva Husebø Kristensen
 2. John Andre Kongsvik
 3. June Vibecke Knudtsen Indrevik
 4. Jana Midelfart Hoff
 5. Sonja Merethe Øvre-Flo

Folkeaksjonen Nei til meir bompengar

1.Trym Aafløy

 1. Nils Haugland
 2. Hege Dale
 3. Kurt Johnny Hæggernæs

Framstegspartiet

 1. Helge Stormoen
 2. Rosalind Fosse
 3. Frank Willy Djuvik
 4. Bjarte Vatnøy

Kontrollutvalet, 7 medlemmer, samrøystes valde

 1. Dan Stian Femoen, H
 2. Odd Erik Lind, FNB
 3. Renate Møgster Klepsvik, Frp
 4. Iril Schau Johansen, H
 5. Lars Fjeldstad, Sp
 6. Jostein Ljones, Sp
 7. Ingrid Handeland, V

Leiar: Dan Stian Femoen

Nestleiar: Lars Fjeldstad

Varamedlemer til kontrollutvalet

Opposisjonen

 1. Ragnhild Hus Fagerbakke, H
 2. Christoffer Thomsen, Frp
 3. Arve S. Berg, FNB
 4. Tobias Jensen Otterstad, H
 5. Britt Dalsbotnen, Frp
 6. Frank Mo, R

Posisjonen

 1. Torill Selsvold Nyborg, KrF
 2. Klaus Iversen, V
 3. Thorbjørn Reigstad, A
 4. Hege Bjørnør, SV
 5. Are Benjamin Sloot Bjøru, SV

Valnemnda 15 medlemmer, samrøystes valde

Natalia Antonia Golis, MDG

Aleksander Øren Heen, Sp

Jenny Følling, Sp

Anne Gine Hestetun, A

Arve Helle, A

Jannicke Bergesen Clarke, A

Marthe Hammer, SV

Trude Brosvik, KrF

Alfred Bjørlo, V

Silja Ekeland Bjørkly, H

Noralv Distad, H

Trym Aafløy, FNB

Terje Søviknes, Frp

Kurt Johnny Hæggernæs, Pp

Jeanette Syversen, R

Leiar: Natalia Antonia Golis

Nestleiar: Silja Ekeland Bjørkly

Varamedlemmer til valnemnda

Miljøpartiet Dei Grøne

 1. Mark Tayler
 2. Pauline Tomren
 3. Mona Høgli

Senterpartiet

 1. Jon Askeland
 2. Sigrid Brattabø Handegard
 3. Hilde Horpen
 4. Alexander Fosse Andersen

Arbeidarpartiet

 1. Emil Gadolin
 2. Karianne Torvanger
 3. Stian Jean Opedal Davies
 4. Kine Bratli Dale
 5. Torbjørn Vereide

Sosialistisk Venstreparti

 1. Åsmund Berthelsen
 2. Symphorien Pombe
 3. Marianne Sæhle

Kristeleg Folkeparti

 1. Tor André Ljosland
 2. Kristina Vaktskjold Hamre
 3. Jon Olav Økland

Venstre

 1. Gunhild Berge Stang
 2. Geir Kjell Andersland
 3. Agnes Hoshovde Bernes

Høgre

 1. Svein Kolbein Halleraker
 2. Hanne Eva Husebø Kristensen
 3. John Andre Kongsvik
 4. June Vibecke Knudtsen Indrevik

Folkeaksjonen Nei til meir bompengar

 1. Knut Inge Andersen
 2. Morten Klementsen
 3. Nils Haugland

Framstegspartiet

 1. Sigbjørn Framnes
 2. Helge Stormoen
 3. Rosalind Fosse

Pensjonistpartiet

 1. Karstein Birkeland PP
 2. Helge Monsen PP
 3. Turid Sveen PP

Raudt

 1. Terje Kollbotn
 2. Ingeborg Hordvik
 3. Anders Hamre Sveen

Finansutvalet, 17 medlemmer

Fylkesutvalet sine medlemner og varamedlemmer vart samrøystes valde.

Leiar: Fylkesordførar

Nestleiar: Fylkesvaraordførar

Planutvalet, 17. medlemmer

Fylkesutvalet sine medlemmer og varamedlemmer vart samrøystes valde.

Leiar: Fylkesordførar

Nestleiar: Fylkesvaraordførar

Hovudutval for kultur, idrett, integrering, 15 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer
Stian Jean Opedal Davies, A

Senea Sabanovic, A

Kjell Gitton Håland, A

1.     Sandra Tenud, A

2.     Henrik Oppen, A

3.     Kari Bernardini, A

4.     Idar Martin Herland, A

5.     Gro Berge, A

Alfred Bjørlo, V 1.     Geir Kjell Andersland, V

2.     Agnes Hoshovde Bernes, V

3.     Elizabeth Toft Erichsen, V

Gunn Åmdal Mongstad, Sp

Hilde Horpen, Sp

1.     Hans Inge Myhrvold, Sp

2.     Sara Hamre Sekkingstad, Sp

3.     Per Atle Kjøllesdal, Sp

4.     Magni Aa Berge, Sp

Øyvind Strømmen, MDG 1.     Janne Bruarøy, MDG

2.     Malin Nøss Vangsnes, MDG

3.     Pauline Tomren, MDG

Symphorien Pombe, SV 1.     Aud Kari Isane, SV

2.     Rafael Cobo Garrido, SV

3.     Signe Ekeland, SV

June Vibecke Knudtsen Indrevik, H

Lise-May Sæle, H

1.     Bjørn Loe Nyhus, H

2.     Emil Tetlie Brimsholm, H

3.     Kristin Mjanger, H

4.     Morten Andreas Hagen, H

Hege Dale, FNB

Knut Inge Andersen, FNB

1.     Einar Hadler Jacobsen, FNB

2.     Thore Helland, FNB

3.     Tore Landmark, FNB

4.     Hildegun Kvamme Skare, FNB

Bjarte Vatnøy, Frp 1.     Anita Garlid Johannessen, Frp

2.     Rita Navarsete, Frp

3.     Stig Abrahamsen, Frp

Kurt Johnny Hæggernæs, Pp 1.    Karstein Birkeland, Pp

2.    Helge Monsen, Pp

3.    Turid Sveen, Pp

1.     Turid Sveen

Terje Kollbotn, R 1.     Rita Tonning, R

2.     Dijana Milicevic Saga, R

3.     Mohamed B H. Kallel, R

Leiar: Stian Jean Opedal Davies, A

Nestleiar: Alfred Bjørlo, V

Hovudutval for næring, naturressursar, innovasjon, 15 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer
Tor André Ljosland, KrF 1.     Frode Kleppe Holgersen, KrF

2.     Line Meyer, KrF

3.     Jarle Jakobsen, KrF

Sigrid Brattabø Handegard, Sp

Aleksander Øren Heen, Sp

1.     Erlend Haugen Herstad, Sp

2.     Marit Aakre Tennø, Sp

3.     Margunn Yndestad Samnøy, Sp

4.     Kjetil Høgseth Felde, Sp

Torbjørn Vereide, A

Kine Bratli Dale, A

Anne Gine Hestetun, A

1.     Eirik Haga, A

2.     Johannes M. Bysheim, A

3.     Siv Bakken, A

4.     Katarina Rosø, A

5.     Inga Margrethe Fagerbakke, A

Mark Taylor, MDG 1.     Marie Hauge, MDG

2.     Marius Dalin, MDG

3.     Mona Høgli, MDG

Marianne Sæhle, SV 1.     Steinar Øydvin, SV

2.     Anne Brit Sørensen, SV

3.     Torbjørn Taranger, SV

Gunhild Berge Stang, V 1.     Tom Hiis Bergh, V

2.     Astrid Knutsen Hårstad, V

3.     Jan Henrik Nygård, V

Jana Midelfart Hoff, H

Noralv Distad, H

Karl Vågstøl, H

1.     Tore Fossen, H

2.     Roald Stigum Olsen, H

3.     Silvia Haugland, H

4.     Anne Lilleaasen, H

5.     Petter Haraldsen Haugland, H

Morten Klementsen, FNB 1.     Terje Sletten-Hansen, FNB

2.     Leif Fjellro, FNB

3.     Svein Hagesæter, FNB

Helge Stormoen, Frp

Terje Søviknes, Frp

1.     Hogne Bleie, Frp

2.     Christian Haugen, Frp

3.     Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Frp

4.     Anita Garlid Johannessen, Frp

Leiar: Tor André Ljosland, KrF

Nestleiar: Sigrid Brattabø Handegard, Sp

 

Hovudutval for samferdsel og mobilitet, 15 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer
Jannicke Bergesen Clarke, A

Arve Helle, A

Per Jarle Valvatne, A

Linda Monsen Merkesdal, A

1.     Kristin Maurstad, A

2.     Larisa Hollund, A

3.     Olav Magnus Hammer, A

4.     Odd Atle Stegegjerdet, A

5.     Eirik Haga, A

6.     Synnøve Solbakken, A

Marthe Hammer, SV 1.     Ingrid Rekkavik, SV

2.     Thor Olav Iversen, SV

3.     Gaute Losnegård, SV

Jenny Følling, Sp

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Sp

1.     Samson Hamre, Sp

2.     Gunn Karin Sande, Sp

3.     Nikolai Åshammer, Sp

4.     Ove Sverre Bjørdal, Sp

Mona Høgli, MDG 1.     Josefine Gjerde, MDG

2.     Kåre Spissøy, MDG

3.     Mark Taylor, MDG

Trude Brosvik, KrF 1.     Jon-Olav Økland, KrF

2.     Bjørn-Harald Haugsvær, KrF

3.     Malin Helene Knudsen, KrF

Hanne Eva Husebø Kristensen, H

Silja Ekeland Bjørkly, H

Gunnar Moland, H

1.     Kristin Mjanger, H

2.     Kåre Martin Kleppe, H

3.     Wenche Tislevoll, H

4.     Noralv Distad, H

5.     Kari Odland, H

Trym Aafløy, FNB 1.     Jann Atle Jensen, FNB

2.     Einar Hadler Jacobsen, FNB

3.     Kirsten Lunde Juvik, FNB

Frank Willy Djuvik, Frp

Sigbjørn Framnes, Frp

1.     Gustav Bahus, Frp

2.     Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Frp

3.     Svein Otto Jacobsen, Frp

4.     Rosalind Fosse, Frp

Leiar: Jannicke Bergesen Clarke, A

Nestleiar: Marthe Hammer, SV

Hovudutval for opplæring og kompetanse, 15 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer
Karianne Torvanger, A

Emil Gadolin, A

Nina Bognøy, A

Rasmus Laupsa Rasmussen, A

1.     Katrine Johannessen, A

2.     Tommy Aaretun, A

3.     Helene Hjertås, A

4.     Roberto Tanaia, A

5.     Harald Bjarte Reite, A

6.     Solfrid Horne-Moe, A

Åsmund Berthelsen, SV 1.     Jeffrey Meijer, SV

2.     Torunn Olsnes, SV

3.     Birgitte Holmefjord Olsen Skibenes, SV

Alexander Fosse Andersen, Sp

Sigurd Erlend Reksnes, Sp

1.     Karoline Bjerkeset, Sp

2.     Jakob Bjelland, Sp

3.     Knut Eyvind Nygård, Sp

4.     Morten Askvik, Sp

Pauline Tomren, MDG 1.     Mariel Eikeset Koren, MDG

2.     Svein Martin Stenseth, MDG

3.     Øyvind Strømmen, MDG

Kristina Vaktskjold Hamre, KrF 1.     Stein Robert Osdal, KrF

2.     Hildegunn Eiane Aarthun, KrF

3.     Beate Bondevik Lie, KrF

·

John Andre Kongsvik, H

Sonja Merethe Øvre-Flo, H

Svein Kolbein Halleraker, H

1.     Petter Haraldsen Haugland, H

2.     Kari Odland, H

3.     Nils Kåre Skoge, H

4.     Silja Ekeland Bjørkly, H

5.     Christer Lilleskare Olsen, H

Jeanette Syversen, R 1.     Martin Brunet, R

2.     Ingunn Kandal, R

3.     Ingeborg Hordvik, R

Nils Haugland, FNB 1.     Tore Landmark, FNB

2.     Hildegun Kvamme Skare, FNB

3.     Kirsten Lunde Juvik, FNB

Rosalind Fosse, Frp 1.     Gunnar Bakke, Frp

2.     Martin Virkesdal Jonsterhaug, Frp

3.     Stig Abrahamsen, Frp

Leiar: Karianne Torvanger, A

Nestleiar: Åsmund Berthelsen, SV

Administrasjonsutvalet 6 politiske medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer
Natalia Antonia Golis, MDG 1.     Mark Taylor, MDG

2.     Pauline Tomren, MDG

3.     Mona Høgli, MDG

Kine Bratli Dale, A 1.     Arve Helle, A

2.     Nina Bognøy, A

3.     Emil Gadolin, A

Silja Ekeland Bjørkly, H 1.     Noralv Distad, H

2.     Svein Kolbein Halleraker, H

3.     Hanne Eva Husebø Kristensen, H

Nils Haugland, FNB 1.     Morten Klementsen, FNB

2.     Knut Inge Andersen, FNB

3.     Hege Dale, FNB

Aleksander Øren Heen, Sp 1.     Jenny Følling, Sp

2.     Sigrid Brattabø Handegard, Sp

3.     Hilde Horpen, Sp

Åsmund Berthelsen, SV 1.     Marthe Hammer, SV

2.     Symphorien Pombe, SV

3.     Marianne Sæhle, SV

Leiar: Natalia Antonia Golis, MDG

Nestleiar: Alexander Øren Heen, Sp

Fylkesvalstyret 17 medlemmer

Fylkesutvalet sine medlemmer og varamedlemmer vart samrøystes valde.

Leiar: Fylkesordførar

Nestleiar: Fylkesvaraordførar

Klagenemnd, 7 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Varamedlemmer for nemnda
Christer Lilleskare Olsen, H

Stig Morten Frøyland, A

Kåre Spissøy, MDG

Torunn Hole Olsnes, SV

Hildegun Kvamme Skare, FNB

Alf Terje Mortensen, Frp

Karoline Bjerkeset, Sp

1.     Agnes Hoshovde Bernes, V

2.     Mona Røssvik Strømme, H

3.     Eli Hansen Moen, A

4.     Boris Groth, Frp

5.     Dag Rune Mo, A

6.     Beate Dybendahl Norvik, H

7.     Erlend Herstad, Sp

8.     Jann Atle Jensen, FNB

9.     Gunn Sande, Sp

Leiar: Christer Lilleskare Olsen, H

Nestleiar: Torunn Olsnes, SV

 

Trafikktryggingsutvalet, 7 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Personlege varamedlemmer
Jannicke Bergesen Clarke, A Per Jarle Valvatne, A
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, Sp Jenny Følling, Sp
Sigurd Erlend Reksnes, Sp Kristina Vaktskjold Hamre, KrF
Marthe Hammer, SV Mona Høgli, MDG
Hanne Eva Husebø Kristensen, H Gunnar Moland, H
Morten Klemetsen, FNB Leif Fjellro, FNB
Bjarte Vatnøy, Frp Anita Garlid Johannessen, Frp

Leiar: Jannicke Bergesen Clarke, A

Nestleiar: Marthe Hammer, SV

 

Fylkeseldrerådet 9 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Personlege varamedlemmer
Kurt Johnny Hæggernæs, Pp Kirsten Lunde Juvik, FNB
Kristina Vaktskjold Hamre, KrF Henrik Oppen, A
Kristoffer Skjolden, Luster Aud Karin Neteland, Utdanningsforbundet S&F
Gunvor Riim Opedal, Pensjonistforbundet Solfrid Fossberg, Pensjonistforbundet
Kjellbjørg Lunde, LOP Odd Himle, Senior Norge
Martin Monrad Reigstad, Pensjonistforbundet Inger Margrethe Lingjerde, Pensjonistforbundet
Vigdis Ramnøy, Pensjonistforbundet Sigrun Marit Hansen, Pensjonistforbundet
Harald Ekroll, Postpensjonistane S&F Arne Rognaldsen, Postpensjonistane S&F
Berit Knutsen Larsen, Fjell eldreråd Bjørn Sivertsen, Os Pensjonistforening


Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, 9 medlemmer, samrøystes valde

Faste medlemmer Personlege varamedlemmer
Gunnar Moland, H Anne Kristine Michelsen, Pp
Kjell Gitton Håland, AP Larissa Holund, A
Trude Brosvik, KrF Ingeborg Hordvik, R
Gunn Åmdal Mongstad, SP Sigurd Erlend Reksnes, Sp
Bente Underthun, (SAFO) Eirik Dahl, (SAFO)
Sigrid Rønneberg, (SAFO) Ida Carlsen Eide (SAFO)
Inge Fiskvik (FFO) Kjell Søvik (FFO)
Egil Bru Overaa (FFO) Arnfinn Feng (FFO)
Anita Æsøy (FFO) Britt Maret Sunde (FFO)

Følgjande vart samrøystes valde som delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS

Val til konstituerande KS-møte

Faste medlemmer Varamedlemmer
Jon Askeland, Sp

Aleksander Øren Heen, Sp

1.    Jenny Følling, Sp

2.    Sigrid Brattabø Handegard, Sp

3.    Hilde Horpen, Sp

4.    Alexander Fosse Andersen, Sp

Natalia Antonia Golis, MDG 1.    Mark Tayler, MDG

2.    Pauline Tomren, MDG

3.    Mona Høgli, MDG

Anne Gine Hestetun, A

Arve Helle, A

Emil Gadolin, A

Kine Bratli Dale, A

1.     Torbjørn Vereide, A

2.     Nina Bognøy, A

3.     Rasmus Laupsa Rasmussen, A

4.     Linda Monsen Merkesdal, A

5.     Per Jarle Valvatne, A

6.     Senea Sabanovic, A

Marthe Hammer, SV 1.     Åsmund Berthelsen, SV

2.     Symphorien Pombe, SV

3.     Marianne Sæhle, SV

Trude Brosvik, KrF 1.     Tor André Ljosland, KrF

2.     Kristina Vaktskjold Hamre, KrF

3.     Jon Olav Økland, KrF

Gunhild Berge Stang, V 1.     Alfred Bjørlo, V

2.     Geir Kjell Andersland, V

3.     Agnes Hoshovde Bernes, V

Silja Ekeland Bjørkly, H

Noralv Distad, H

Svein Kolbein Halleraker, H

1.     Hanne Eva Husebø Kristensen, H

2.     John Andre Kongsvik, H

3.     June Vibecke Knudtsen Indrevik, H

4.     Jana Midelfart Hoff, H

5.     Sonja Merethe Øvre-Flo, H

Knut Inge Andersen, FNB

Morten Klementsen, FNB

1.     Trym Aafløy, FNB

2.     Nils Haugland, FNB

3.     Hege Dale, FNB

4.     Thore Helland, FNB

Terje Søviknes Frp

Sigbjørn Framnes, Frp

1.     Helge Stormoen, Frp

2.     Rosalind Fosse, Frp

3.     Frank Willy Djuvik, Frp

4.     Bjarte Vatnøy, Frp

Følgjande blir valde som representantar og vararepresentantar til fylkesmøtet i KS for perioden 2019-2023:

Utsendingar til KS-landsting

Faste medlemmer Varamedlemmer
Jenny Følling, Sp 1.     Jon Askeland, Sp

2.     Alexander Øren Heen, Sp

3.     Sigrid Brattabø Handegard, Sp

Anne Gine Hestetun, A 1.     Arve Helle, A

2.     Jannicke Bergesen Clarke, A

3.    Emil Gadolin, A

·

Åsmund Berthelsen, SV 1.     Marthe Hammer, SV

2.     Symphorien Pombe, SV

3.     Marianne Sæhle, SV

Trude Brosvik, KrF 1.     Tor André Ljosland, KrF

2.     Kristina Vaktskjold Hamre, KrF

3.     Jon Olav Økland, KrF

·

Gunhild Berge Stang, V 1.     Alfred Bjørlo, V

2.     Geir Kjell Andersland, V

3.    Agnes Hoshovde Bernes, V

·

Noralv Distad, H 1.     Silja Ekeland Bjørkly, H

2.     Svein Kolbein Halleraker, H

3.    Hanne Eva Husebø Kristensen, H

·

Trym Aafløy, FNB 1.     Knut Inge Andersen, FNB

2.     Morten Klementsen, FNB

3.     Nils Haugland, FNB

Terje Søviknes, Frp 1.    Sigbjørn Framnes, Frp

2.    Helge Stormoen, Frp

3.    Rosalind Fosse, Frp

Vestlandsrådet, 6 medlemmer, samrøystes valde

 

Faste medlemmer Varamedlemmer
Jon Askeland, Sp 1.     Aleksander Øren Heen, Sp

2.     Jenny Følling, Sp

3.     Sigrid Brattabø, Sp

Natalia Antonia Golis, MDG 1.     Gunhild Berge Stang, V

2.     Mark Taylor, MDG

3.     Pauline Tomren, MDG

Anne Gine Hestetun, A 1.     Arve Helle, A

2.     Kine Brattli Dali, A

3.     Emil Gadolin, A

Trude Brosvik, KrF 1.     Tor André Ljosland, KrF

2.     Marthe Hammer, SV

3.     Kristina Vaktskjold Hamre, KrF

Silja Ekeland Bjørkly, H 1.     Noralv Distad, H

2.     Svein Kolbein Halleraker, H

3.     Hanne Eva Husebø Kristensen, H

Terje Søviknes, Frp 1.     Knut Inge Andersen, FNB

2.     Sigbjørn Framnes, Frp

3.     Hege Dale, FNB