Presserom

Her finn du pressekontakt, pressemeldingar og foto. Vi vil leggje forholda til rette for at media raskt kan få ønskt informasjon.

Pressekontaktar

Hilde Mæland, kommunikasjonssjef, Hordaland
E-post: hilde.maeland@hfk.no, mob: 456 00 710

Ingvild Ramstad, informasjonssjef, Sogn og Fjordane
E-post: ingvild.ramstad@sfj.no, mob: 975 14 466

Webredaktørar

Jennifer Fossnes, Hordaland
E-post: jennifer.fossnes@hfk.no

Birthe Finstad, Sogn og Fjordane
E-post: birthe.finstad@sfj.no

Pressemeldingar

17. oktober 2019: Slik fordelar dei politiske verva seg i Vestland

4. oktober 2019 – Konstituering og historisk markering  av Vestland fylkesting

14. september 2019: Desse kom inn i det nye Vestland fylkesting

13. september 2019: Valresultatet klart i Vestland fylkesting

3. desember 2018 – Møtet i fellesnemnda avlyst

22. november 2018 – Her er innstillinga til fylkesvåpen for Vestland

15. august 2018 – Presseinvitasjon, bli med når folkejuryen skal finne fylkesvåpenfinalistar

8. august 2018 – Sjå dei 667 forslaga til Vestland sitt fylkesvåpen

8. mai 2018 – Korleis i alle dagar skal det nye fylkesvåpenet sjå ut?

4. mai 2018 – Rune Haugsdal tilsett som prosjektleiar/fylkesrådmann i storfylket på Vestlandet

30. april 2018 – Rune Haugsdal innstilt som prosjektleiar/fylkesrådmann

16. april 2018 – Seks vil bli rådmann for det nye vestlandsfylket

2017

18. desember 2017 – Historisk møte for det nye vestlandsfylket

13. desember 2017 – Første møte i fellesnemnda om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane

27. oktober 2017 – Historiske fylkestingsvedtak i Gulen

27. oktober 2017 – Samanslåinga av dei to vestlandsfylka i gong

19. oktober 2017 – Historisk felles fylkesting på historisk grunn (oppdatert)

29. september 2017 – Fylkestinga møtest på historisk grunn

Foto

Bilete frå etter konstitueringa av Vestland fylkesting 15. oktober, samt av fylkesordførarkjedet, politisk og administrativ leiing av Vestland fylkeskommune, vil liggje på Flickr. Desse bileta kan brukast mot kreditering Vestland fylkeskommune:

https://www.flickr.com/photos/vestland/

Eldre bilete:

Bileta nedfor kan brukast i pressa. Vlfk.no skal krediterast om det ikkje står noko anna på biletet.  Høgreklikk på biletet i stor versjon for å laste ned. Treng du originalstorleik, ta kontakt med ein av webredaktørane.