Administrativ organisering i Vestland fylkeskommune

Her finn du informasjon om korleis Vestland fylkeskommune vert organisert administrativt.

Avdelingar i sentraladministrasjonen i Vestland fylkeskommune (kontorstad for fylkesdirektøren i parentes):

(Tannhelse er føreslått organisert som eit eige tenesteområde som rapporterer til fylkesdirektør for strategisk utvikling og digitalisering.)

Sjå organisasjonskart for kvar av avdelingane:

Stabsavdeling for strategisk utvikling og digitalisering

Stabsavdeling for organisasjon og økonomi

Avdeling for kultur, idrett og inkludering

Avdeling for innovasjon og næringsutvikling

Avdeling for opplæring og kompetanse

Avdeling for mobilitet og kollektivtransport

Avdeling for infrastruktur og veg

Fylkesdirektørar

Frå venstre: Bård Sandal , Per Morten Ekerhovd, Dina Lefdal, Paal Fosdal, Rune Haugsdal, Håkon Rasmussen, Ingrid Holm Svendsen og Bjørn Lyngedal.

Her er fylkesdirektør for:

  • organisasjon og økonomi: Ingrid Holm Svendsen
  • strategi og digitalisering: Paal Fosdal
  • infrastruktur og veg: Dina Lefdal
  • mobilitet og kollektivtransport: Håkon Rasmussen
  • opplæring og kompetanse: Bjørn Lyngedal
  • innovasjon og næringsutvikling: Bård Sandal
  • kultur, idrett og inkludering: Per Morten Ekerhovd

Dei sju fylkesdirektørane skal leie kvar si avdeling, og ta del i fylkesrådmann Rune Haugsdal si leiargruppe.