Nyheiter

Vil styrke medisinutdanninga på Vestlandet

Eit samla Vestland fylkesting vil samle og styrke medisinutdanninga ved Universitetet i Bergen, framfor å starte opp eit eige medisinsk fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Vil ha ansvaret for bestemme inntaksordning sjølv

Vestland fylkesting har i ei høyringsfråsegn vedteke at dei ønskjer det framleis skal vere fylkeskommunen sjølv som vedtek inntaksordning for vidaregåande opplæring.

Fem interpellasjonar frå dei folkevalde

Dag to av fylkestinget starta med interpellasjonar om konverteringsterapi, berekraftig mat, mineral, tog og Vestland.

Vedtok budsjett på nesten 15 milliardar kroner

Vestland fylkesting er samla i Sogndal og har vedteke den kanskje viktigaste saka for neste år – budsjettet for 2020. Budsjettet er på til saman 14,8 milliardar kroner.

5,2 millionar kroner til arbeidet med klimavenlege hurtigbåtar

Vestland fylkeskommune får 5,2 millionar kroner frå klimasatsmidlane til Miljødirektoratet til arbeidet med anbodet som skal sikre nye hurtigbåtar med nullutsleppsteknologi.

Sjå opptak av Vestland fylkesting

Vestland fylkesting har møte i Sogndal 17. og 18. desember. Du kan følgje møtet direkte på nett.