Kontaktinformasjon og personar

Politisk leiing

Jon Askeland (Sp)

Jon Askeland (Sp)

Fylkesordførar Vestland

Telefon: 474 59 720

Natalia Golis (MDG)

Natalia Golis (MDG)

Fylkesvaraordførar Vestland

Telefon: 908 70 491

Administrativ leiar

Rune Haugsdal

Rune Haugsdal

Prosjektleiar og påtroppande fylkesrådmann

Påtroppande fylkesdirektørar

Ingrid Holm Svendsen

Ingrid Holm Svendsen

Direktør for organisasjon og økonomi
Paal Fosdal

Paal Fosdal

Direktør for strategisk utvikling og digitalisering
Dina Lefdal

Dina Lefdal

Direktør for infrastruktur og veg

E-post: dina.lefdal@sfj.no
Telefon: 957 00 813

Håkon Rasmussen

Håkon Rasmussen

Direktør for mobilitet og kollektivtransport
Bård Sandal

Bård Sandal

Direktør for innovasjon og næringsutvikling

E-post: bard.sandal@hfk.no
Telefon: 970 51 716

Per Morten Ekerhovd

Per Morten Ekerhovd

Direktør for kultur, idrett og inkludering
Bjørn Lyngedal

Bjørn Lyngedal

Direktør for opplæring og kompetanse

Politisk sekretariat

Bertil Søfteland

Bertil Søfteland

Leiar for politisk sekretariat

Ingvild Ramstad

Ingvild Ramstad

Informasjonssjef i Sogn og Fjordane