Fylkesordførarane Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Jenny Følling (Sogn og Fjordane) gler seg til å presentere vegvala og visjonane for Vestland saman med resten av fellesnemndas arbeidsutval. Framtidig fylkesrådmann Rune Haugsdal kjem også.

Fem dialogmøte overstått

Alle dei fem dialogmøta om det nye fylket er no vel gjennomførte. Politikarane har møtt lokale folkevalde, organisasjonar og innbyggjarar for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Publisert 14.01.2019 av Redaksjonen (oppdatert 02.05.2019)

Sjå program og presentasjonar frå dialogmøta

– Det viktigaste målet med møta er at dei skal vere ein open post der vi vil ha innspel frå alle som har noko på hjartet, og som vil påverke vegvala for den nye fylkeskommunen sitt arbeid med samfunnsutviklinga, seier fylkesordførarane Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Jenny Følling (Sogn og Fjordane), som deltek på møta saman med dei andre politikarane frå fellesnemnda sitt arbeidsutval.

Stort engasjement

Og møta som har vore i Bergen, på Voss, i Gulen, i Førde og på Stord har vore nettopp det. Ein open post, der politikarar, ungdomar representantar frå næringsliv og frivilligheita har kome med engasjerte innlegg og ambisjonar for det nye fylket. Samhandling, infrastruktur, identitet, by og bygd, skuleval, næringsutvikling og å spele på lag er ord og uttrykk som har gått att.

Rapportar frå møta:

Regional planstrategi

Føremålet med møta var å få fram kunnskap og innblikk i utfordringar i heile det nye fylket. Innspela skal inn i eit samla utfordringsdokument for Vestland fylke, som skal liggje til grunn for den nye regionale planstrategien.

Vestland sin regionale planstrategi vil bli heilt sentral for aktivitetane i fylkeskommunen.

Fakta og innspel

Framtidig rådmann Rune Haugsdal deltok også på møta og orienterer om korleis den nye fylkeskommunen vil bli organisert.

Eit av temaa på møta er fakta om utviklingstrekk i regionen og resultat av spørjeundersøking om utfordringar. Frå kommunane kjem det innlegg med innspel om kva som er dei viktigaste tema for felles satsingar framover.

Alle kan kome

Eit føremål med møta er at folk kan koma med innspel om kva dei meiner bør prioriterast i ein utviklingsstrategi for fylket. Målgruppa er alle som har synspunkt på kva som bør vera satsingsområde dei første åra i det nye fylket.

Møta er opne for alle, men representantar for kommunane, regionråda og viktige nærings- og samfunnsaktørar vert invitert spesielt, i tillegg til fellesnemnda sitt arbeidsutval og fylkesadministrasjonen.

Program, tid og stad for møta

Her finn du også presentasjonane frå møta i pdf-format.

Bergen 4. februar

Program

Møteleiar: Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune

16.30 – 17.00: Kaffi og matbit

17.00 – 17.25: På veg mot Vestland fylke.

 • Velkomen til dialog – visjonar for eit sterkt Vestland ved Anne Gine Hestetun, leiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Hordaland og Jenny Følling, nestleiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Sogn og Fjordane. (Presentasjon)
 • Slik blir Vestland fylkeskommune organisert ved Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune. (Presentasjon)

17.25 – 18.40: Utfordringar i regionen

 • Rapport med fakta om regionen og resultat frå spørjeundersøking ved Martin Tvedt, spesialrådgjevar i Hordaland fylkeskommune. (Presentasjon)
 • Viktige felles utfordringar i regionen slik vi ser det ved Harald Schjelderup, byrådsleiar i Bergen og dagleg leiar Bergensalliansen; Kari-Anne Landro, leiar av Regionrådet Vest og ordførar i Sund kommune (presentasjon); Marit Warncke, adm. direktør Bergen Næringsråd (presentasjon); Charlotte Spurkeland, dagleg leiar Kultur Vest (presentasjon).

18.40 – 19.00: Beinstrekk og forfriskningar

19.00 – 20.00: Innspel om utfordringar for Vestland fylke

 • Ordet er fritt – innspel til nytt fylke
 • Oppsummering – dette tar vi med oss inn i Vestland fylke.

Møtet er ope for alle, men spesielt inviterte er:

 • Regionrådet Vest
 • kommunar i Bergensalliansen
 • kommunane Bergen, Askøy, Fjell, Øygarden, Sund, Os, Fusa, Samnanger, Vaksdal

Møtestad: Amalie Skram vidaregåande skule, møterom Hans Tank (opp trappa ved AdO Arena)

Tid: 17.00–20.00 (Kaffi og matbit frå 16.30)

Voss 6. februar

Program

Møteleiar: Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune

16.30 – 17.00: Kaffi og matbit

17.00 – 17.25: På veg mot Vestland fylke.

 • Velkomen til dialog – visjonar for eit sterkt Vestland ved Anne Gine Hestetun, leiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Hordaland og Jenny Følling, nestleiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Sogn og Fjordane. (Presentasjon)
 • Slik blir Vestland fylkeskommune organisert ved Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune. (Presentasjon)

17.25 – 18.40: Utfordringar i regionen

 • Rapport med fakta om regionen og  resultat frå spørjeundersøking ved Martin Tvedt, spesialrådgjevar i Hordaland fylkeskommune. (Presentasjon)
 • Viktige felles utfordringar i regionen slik vi ser det ved Jan Geir Solheim, Sogn regionråd; Jostein Ljones, Hardangerrådet; Hans-Erik Ringkjøb, Voss kommune (presentasjon, felles); Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord (presentasjon); Bjørn Arild Fjeldsbø, adminstrativ leiar Odda Røde Kors (presentasjon).

18.40 – 19.00: Beinstrekk og forfriskningar

19.00 – 20.00: Innspel om utfordringar for Vestland fylke

 • Ordet er fritt – innspel til nytt fylke
 • Oppsummering – dette tar vi med oss inn i Vestland fylke.

Målgruppe, tid og stad

Møtet er ope for alle, men spesielt inviterte er:

 • Hardangerrådet
 • Sogn regionråd
 • kommunane Voss , Lærdal, Årdal, Aurland, Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand, Vik, Høyanger, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam

Møtestad: Voss vidaregåande skule, Skulestadmo, Auditoriet

Tid: 17.00 – 20.00 (Kaffi og matbit frå 16.30)

Gulen 7. februar

Program

Møteleiar: Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune

16.30 – 17.00: Kaffi og matbit

17.00 – 17.25: På veg mot Vestland fylke.

 • Velkomen til dialog – visjonar for eit sterkt Vestland ved Anne Gine Hestetun, leiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Hordaland og Jenny Følling, nestleiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Sogn og Fjordane. (Presentasjon)
 • Slik blir Vestland fylkeskommune organisert ved Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune. (Presentasjon)

17.25 – 18.40: Utfordringar i regionen

 • Rapport med fakta om regionen og resultat frå spørjeundersøking ved Martin Tvedt, spesialrådgjevar i Hordaland fylkeskommune. (Presentasjon)
 • Viktige felles utfordringar i regionen slik vi ser det ved Karstein Totland, leiar Regionrådet i Nordhordland og ordførar i Masfjorden (presentasjon); Baste Tveito, dagleg leiar i Nordhordland næringslag (presentasjon); Gunhild Berge Stang, leiar Regionrådet i HAFS og ordførar i Fjaler (presentasjon); og Inger Johanne Osland, administrerande direktør, Haugaland rehabiliteringssenter AS (presentasjon).

18.40 – 19.00: Beinstrekk og forfriskningar

19.00 – 20.00: Innspel om utfordringar for Vestland fylke

 • Ordet er fritt – innspel til nytt fylke
 • Oppsummering – dette tar vi med oss inn i Vestland fylke.

Målgruppe

Møtet er ope for alle, men desse er spesielt invitert:

 • Regionrådet Nordhordland
 • HAFS
 • kommunane Hyllestad, Solund, Askvoll, Fjaler, Austrheim, Fedje, Gulen,  Masfjorden, Modalen, Radøy, Lindås, Meland, Osterøy

Tid og stad

Møtestad: Sløvåg, Vidsyn Hotell

Tid: 17.00 – 20.00 (Kaffi og matbit frå 16.30)

Førde 26. mars

Program

Møteleiar: Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune

16.30–17.00: Kaffi og matbit

17.00–17.25: På veg mot Vestland fylke.

 • Velkomen til dialog – visjonar for eit sterkt Vestland ved Anne Gine Hestetun, leiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Hordaland og Jenny Følling, nestleiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Sogn og Fjordane. (Presentasjon)
 • Slik blir Vestland fylkeskommune organisert ved Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune. (Presentasjon)

17.25–18.40: Utfordringar i regionen

 • Rapport med fakta om regionen og resultat frå spørjeundersøking ved Martin Tvedt, spesialrådgjevar i Hordaland fylkeskommune. (Presentasjon)
 • Viktige felles utfordringar i regionen slik vi ser det
  • Kamilla Rivedal, leiar i ungdomspolitisk utval
  • Ola Teigen, ordførar Flora kommune (Presentasjon)
  • Olve Grotle, ordførar Førde kommune
  • Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Nordfjordrådet (Felles presentasjon Nordfjord)
  • Marita Lindvik, reiselivssjef Visit Nordfjord
  • Sveinung M. Pile, Malakoff Rockfestival
  • Ingvill Hestenes, styreleiar i Gloppen Næringsorganisasjon

18.40–19.00: Beinstrekk og forfriskningar

19.00–20.00: Innspel om utfordringar for Vestland fylke

 • Ordet er fritt – innspel til nytt fylke
 • Oppsummering – dette tar vi med oss inn i Vestland fylke

Målgruppe, tid og stad

Møtet er ope for alle, men spesielt inviterte er

 • kommunane Selje, Eid, Vågsøy, Flora, Bremanger, Stryn, Gloppen, Gaular, Førde, Jølster, Naustdal
 • næringsorganisasjonar i Nordfjord og Sunnfjord

Møtestad: Mo og Øyrane vidaregåande skule, avd. Øyrane

Tid: 17.00–20.00 (Kaffi og matbit frå 16.30)

Ingen påmelding, men vis gjerne interesse for Facebook-hendinga.

Stord 29. april

Program

Møteleiar: Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune

16.30–17.00: Kaffi og matbit

17.00–17.25: På veg mot Vestland fylke.

 • Velkomen til dialog – visjonar for eit sterkt Vestland ved Anne Gine Hestetun, leiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Hordaland og Jenny Følling, nestleiar i fellesnemnda og fylkesordførar i Sogn og Fjordane. Presentasjon (pdf)
 • Slik blir Vestland fylkeskommune organisert ved Rune Haugsdal, prosjektleiar for Vestland fylkeskommune. Presentasjon (pdf)

17.25–18.40: Utfordringar i regionen

 • Rapport med fakta om regionen og resultat frå spørjeundersøking ved Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune. Presentasjon (pdf)
 • Viktige felles utfordringar i regionen slik vi ser det
  • Næringsliv – historia vår ved Odd Harald Hovland, ordførar Bømlo kommune. Presentasjon (pdf)
  • Funksjonar lagt til Sunnhordland i det nye Vestland ved Gaute Epland, ordførar Stord kommune
  • Samferdsel i og rundt Sunnhordland ved Kåre Martin Kleppe, ordførar Tysnes kommune Presentasjon (pdf)
  • Eit grensesprengande blikk på næring og buregionen ved Siri Klokkerstuen, ordførar Etne kommune
  • Berekraftig havbruk og miljøteknologi ved Simon Nesse Økland, utviklingssjef Bremnes Seashore. Presentasjon (pdf)

18.40–19.00: Beinstrekk og forfriskningar

19.00–20.00: Innspel om utfordringar for Vestland fylke

 • Ordet er fritt – innspel til nytt fylke
 • Oppsummering – dette tar vi med oss inn i Vestland fylke

Målgruppe, tid og stad

Møtet er ope for alle, men spesielt inviterte er

 • Samarbeidsrådet for Sunnhordland
 • kommunane Sveio, Bømlo, Etne, Austevoll, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad
 • næringsorganisasjonar

Møtestad: Stord vidaregåande skule, Saghaugen, konsertsalen

Tid: 17.00–20.00 (Kaffi og matbit frå 16.30)

Ingen påmelding, men vis gjerne interesse for Facebook-hendinga.

Denne artikkelen er også publisert på hfk.no og sfj.no.