Fjordlandskap i blått og sølv for Vestland

Nytt fylkesvåpen med fjord og fjell i bakgrunnen.

Fylkesvåpenet for Vestland fylkeskommune vart vedteke i fylkestinget i Sogn og Fjordane 5. juni og i Hordaland 13. juni. Motivet med eit stilisert fjordlandskap i blått og sølv vart innstilt av fellesnemnda etter ein omfattande prosess. 

Det nye våpenet vert eit berande visuelt symbol for den nye fylkeskommunen som trer i kraft 1. januar 2020. Ny grafisk profil skal utarbeidast med utgangspunkt i fylkesvåpenet. Inntil vidare gjeld framleis dei noverande fylka sine våpen og grafiske profilar og den mellombelse grafiske profilen for samanslåingsprosessen.

Open og inkluderande prosess

Fellesnemnda la frå starten i 2017 opp til ein open og inkluderande prosess for utforming av den nye fylkesvåpenet. Ei målsetting for prosjektfasen var å skape engasjement, medverknad og kjensle av identitet blant innbyggjarane i heile det nye fylket. I første runde i den opne innspelsfasa kom det inn over 600 forslag. Motivet som gjekk mest igjen handla om fjord og fjell. Folkefavoritten hadde eit kart som motiv – eit forslag som fagkomiteen vurderte som ikkje eigna.

Det blei òg arrangert ein designkonkurranse der ulike designbyrå utarbeidde motiv på grunnlag av forslag frå fagkomiteen i prosjektet.

Heraldiske prinsipp

På bakgrunn av desse forslaga tilrådde fagkomiteen eit motiv med natur og landskap. Dette blei utgangspunktet for forslaget med fjordlandskap som fellesnemnda har innstilt til fylkestinga.

Alle våpen skal etter den heraldiske tradisjonen bruke éin farge, eitt motiv og eitt metall. Prinsippa er lagt til grunn i innstillinga. Samtidig vil ikkje denne tradisjonen fungere i dagens moderne digitale medium.

I vår tid vil fargar i våpen ofte vere baklyste, til dømes på dataskjerm, mobil eller skuleskilt. Då kan det vere tenleg med sterkare kontrastar enn den heraldiske tradisjonen legg opp til. Innstillinga viser til at blått er å føretrekke og at dette venteleg vil fungere betre over tid.

Illustrasjon av nytt fylkesvåpen på fylkeshuset i Leikanger