Sjå opptak av Vestland fylkesting

Vestland fylkesting hadde møte i Sogndal 17. og 18. desember. No er opptaka frå møtedagane tilgjengelege.

Publisert 17.12.2019 av redaksjonen