Dokument

Her finn du presentasjonar, planar, reglement, rapportar og andre dokument som er relevante for samanslåingsprosessen.

Lenker til møtedokument og politiske saksdokument finn du på sida om politisk organisering i Vestland.

Organisatoriske dokument og organisasjonskart over administrasjonen finn du på sida om administrativ organisering.

Organisasjonskart for prosjektorganiseringa